Instalacje elektryczne i oświetlenia

instalacje elektryczne

Zasilanie elektryczne jest fundamentalne dla funkcjonowania każdego współczesnego budynku czy obiektu wraz ze wszystkimi systemami. Jak układ krwionośny dla organizmu tak instalacja elektryczna dla każdego obiektu ma strategiczne znaczenie.

W dzisiejszej dobie nawet Edison prawdopodobnie pogubiłby się w różnorodności źródeł światła. Nowoczesne technologie, progresywnie zdobywane doświadczenie w wielu projektach i ich realizacjach to ważne atuty, którymi dysponuje Nord Instal.

W odpowiedzi na potrzeby inwestorów, zleceniodawców projektujemy i wykonujemy pełne instalacje elektryczne. Rozpoczynając do stacji SN (średniego napięcia), przez pełen zakres NN (niskiego napięcia) aż do urządzeń końcowych. Nasze instalacje sieciowe, dedykowane zabezpieczymy przed zanikami, skokami napięcia urządzeniami UPS jak i generatorami, czy też wzbogacimy alternatywnymi źródłami zasilania. Podział, sterowanie i dystrybucję dokonujemy prefabrykowanymi przez naszych fachowców szafami sterowania i automatyki NN.

Technika Oświetlenia jest wisienką na torcie. Zaspakajając potrzeby, dbając o normy dążymy do komfortu i ergonomii eksploatacji oświetlenia.

Dla ekonomicznej eksploatacji obiektów oferujemy systemy nadzoru i monitoringu zużycia energii elektrycznej z pełną automatyką dystrybucyjną (on/off od zapotrzebowania):

  • realizujemy pełne projekty;
  • przygotowujemy systemy, wdrażamy do eksploatacji;
  • przygotowujemy podzespoły, szafy rozdzielcze, sterujące;
  • precyzujemy charakter i źródła oświetlenia;
  • wykonujemy instalacje na nowych budowach jak i w istniejących obiektach.