Firma Nord Instal

Nord Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,  ul. Tramwajowa 5/26 wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr NIP: 839-26-44-190; KRS 0000160062; REGON 771273867; rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1999 roku.

Od początku naszej działalności, wykorzystując wiedzę i doświadczenie udziałowców oraz współpracujących z nami firm partnerskich realizujemy zadania z zakresu:

  • automatyki (BMS)
  • instalacji elektrycznych i oświetlenia
  • systemów bezpieczeństwa (AP, DSO, SSWiN, KD)
  • systemów telewizji dozorowej (CCTV)
  • systemów teleinformatycznych (WAN, LAN)

Pierwsze lata działalności obejmowały wykonywanie prac monterskich i instalacyjnych dla firm integratorów systemów. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia oraz umiejętności projektowych oraz programistycznych podejmujemy się wykonywania kompleksowych realizacji systemów niskonapięciowych w obiektach.

Firma Nord Instal Sp. z o.o. zatrudnia wykwalifikowanych inżynierów oraz techników i monterów. Staramy się na bieżąco podnosić kwalifikacje naszych pracowników tak, aby na bieżąco móc oferować naszym klientom nowe produkty i technologie.